Tjänster

Vi utför Entreprenadbesiktning åt professionella beställare såväl som bostadsrättsföreningar och konsumenter

I större entreprenader är vi en besiktningsgrupp med biträdande besiktningsmän inom områden såsom elinstallationer, vvs installationer, luftbehandling, tak, fasad, mark, styrinstallationer, brandlarm, sprinkler, OVK, storkök i den omfattning som är nödvändig.

Även andra biträden kan förekomma. Vid mindre entreprenader såsom de flesta småhusbyggnationer är det bara en byggbesiktningsman. Ingenting hindrar dock att vara en grupp även i dessa fall om det anses nödvändigt.

 

Förbesiktning

Förbesiktningens syfte för att pröva förekomsten av fel vid besiktningstillfället på den del av entreprenaden som besiktigas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Slutbesiktning

Slutbesiktningens syfte är att pröva och avgöra frågan om godkännande av entreprenaden och är den för båda parter viktigaste besiktningen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Garantibesiktning

Garantibesiktningens syfte är att pröva förekomsten av fel som framträtt under garantitiden.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Särskild besiktning

Kan ske avseende fel som beställaren skriftligt framställt till entreprenören inom sex månader efter entreprenadtidens utgång eller fel som beställaren påtalat och som framträtt efter entreprenadtidens utgång.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Efterbesiktning

Efterbesiktningens syfte är att konstatera om fel har avhjälpts.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Överbesiktning

Kan i huvudsak förekomma under två olika förutsättningar, dels när entreprenaden inte godkänts och när entreprenaden visserligen godkänts men med anmärkningar om fel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Andra förekommande tjänster

Även andra tjänster såsom statusbesiktning och rådgivning förekommer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.