Överbesiktning

Kan i huvudsak förekomma under två olika förutsättningar, dels när entreprenaden inte godkänts och när entreprenaden visserligen godkänts men med anmärkningar om fel.

Om part anser att besiktningsmannen tagit fel beslut angående en specifik, eller flera, anmärkningar eller om de anser att entreprenaden inte borde ha godkänts, eller om entreprenaden borde godkänts beroende på vilken sida man står på, beställare eller entreprenör. Anmälan om önskad överbesiktning måste ske inom 4 veckor från datum för den godkända entreprenaden om det är en konsumententreprenad, 3 veckor om det är en AB  04 eller ABT 06  entreprenad. Parterna har sedan att gemensamt utse en besiktningsman som ska utföra överbesiktningen. Vid kallelse till överbesiktning ska anges vilka fel som ska prövas.