Efterbesiktning

Efterbesiktningens syfte är att konstatera om fel har avhjälpts.

Följdfel som eventuellt uppstått när ursprungliga felet avhjälpts noteras också vid denna besiktning.