Förbesiktning

Förbesiktningens syfte är  att pröva förekomsten av fel vid besiktningstillfället på den del av entreprenaden som besiktigas.

Förbesiktning används vid olika tillfällen, en stor del är som komplement eller alternativ till beställarens fortlöpande kontroll liksom entreprenören egenkontroll.

Andra tillfällen kan vara när beställaren vill ta del av entreprenaden i bruk eller om man vill få en bedömning av arbeten som senare ska mångfaldigas i produktionen. Det finns även andra tillfällen där förbesiktning kan vara lämpligt.